logo Nudus
logo ConvaTec
Visual
icon like

Gezondheidswinst volgens ConvaTec

icon sparen
icon klok
icon smile
icon check

Besparingen op wondverzorgingsproducten én op de indirecte kosten zoals verpleegtijd

Tijdbesparing op wondzorg

Betere klinische resultaten, waar ook uw patiënten beter van worden

Duidelijke werkwijze volgens protocollen met veel aandacht voor implementatie, goede communicatie en het meten van de resultaten

image

Betere klinische resultaten in wondzorg én gezondheidswinst behalen

Als wereldspeler op het gebied van medische producten en technologieën streven wij niet alleen naar de allerbeste producten maar ook naar de beste toepassing in de praktijk. Alleen zo is in onze visie maximale gezondheidswinst te behalen. Durft u de uitdaging aan om eens met een andere blik naar uw organisatie te kijken. Samen kunnen we de gezondheidswinst binnen uw organisatie verbeteren!

NUDUS-programma: betere zorg tegen lagere kosten

Voor het behalen van gezondheidswinst in uw organisatie
heeft ConvaTec het NUDUS-programma ontwikkeld.
Met dit programma wordt het wondzorgproces
in uw organisatie geoptimaliseerd.


NUDUS-programma: het resultaat telt

Het NUDUS-programma bestaat uit een drietal fasen: Scan, Share & Profit.

image

Scan met NUDUS-scan

Met de NUDUS-scan wordt uw wondzorgproces samen met u geanalyseerd. De scan is zo ingericht dat de diverse aspecten van het wondzorgproces allemaal aan de orde komen. Uit de scan komen de verbeterpunten, die met gerichte activiteiten in de Share-fase worden aangepakt. Vanzelfsprekend blijven de goede punten van uw huidige wondzorgproces behouden en pakken we alleen dat aan wat zinvol is én resultaat oplevert.

Share

Samen met ConvaTec bepaald aan welke activiteiten extra aandacht gegeven wordt. ConvaTec ondersteunt u graag met bijvoorbeeld: inhoudelijke scholing, training registratie of het coachen bij het verbeteren van het contact tussen huisarts en organisatie. Succesfactor voor het behalen van de gezondheidswinst is om veel aandacht aan de implementatie te geven. ConvaTec is daarin graag uw partner!

Profit

Het gaat uiteindelijk om het behaalde resultaat. Door het uitvoeren van de voorstellen wordt het wondzorgproces effectiever. Bijkomend voordeel van deze focus is dat er ook aanzienlijk op kosten en op tijd bespaard wordt. Cases* bij collega-organisaties hebben besparingen van 20% tot 50% op productkosten laten zien. Waarbij dan ook nog eens een verpleegtijd vermindering op wondzorg tot 55 uur per week is aangetoond. Tijd die voor andere zorg ingezet kan worden.

* Referenties opvraagbaar

icon scan
icon share
icon profit

Met de NUDUS-scan wordt de
wondzorg geanalyseerd en worden verbeterpunten in onderling overleg vastgesteld.

Gezondheidswinst:
1. besparing product
2. tijdsbesparing
3. betere klinische resultaten
4. duidelijke werkwijze


Vraag nu een
NUDUS-scan aan

ConvaTec biedt u geheel vrijblijvend de
NUDUS-scan aan. Dus vraag de scan vandaag
nog aan. Uw Accountmanager neemt binnen
een week contact met u op voor het
maken van een persoonlijke afspraak.

image

Mijn gegevens

vink

Ja, ik ben geïnteresseerd in een NUDUS-scan, neem contact op voor een afspraak